Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 1)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 1) vào chiều thứ Ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. UBND huyện Ninh Giang báo cáo nội dung: Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỷ lệ 1/500.

* Thời gian: Từ 14h00' đến 14h30'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh).

2. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô đất xây dựng nhà ở xã hội (ký hiệu: NXH) tại dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 14h30' đến 15h00'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh); Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Newland (giao UBND thành phố Hải Dương mời).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo của Công ty cổ phần AAV Group.

* Thời gian: Từ 15h00' đến 15h45'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương.

* Thời gian: Từ 15h45' đến 16h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Môi trường APT- Seraphin Hải Dương (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).