Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ. Hội nghị do Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì. Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh mời đại biểu dự tại đầu cầu của tỉnh như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ (Do Sở Nội vụ mời);

- Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương cử phóng viên dự đưa tin.

2. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1 – Trụ sở UBND tỉnh.​

GM du HN truc tuyen tong ket cong tac nam 2023 va trien khai nhiem vu 2024 nganh Noi vu.pdf