Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024”

Thực hiện Công văn số 5481/LĐTBXH-VP ngày 20/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần mời dự:

 - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, - Đại diện Thường trực HĐND tỉnh,

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – thương binh và Xã hội có trụ sở trên địa bàn tỉnh. (Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời).

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ ngày 26/12/2023 (Thứ ba).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. ​

GM hop truc tuyen tong ket bo LDTBXH 2024.pdf