Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ''Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam''

Triển khai Công điện số 1906/CĐ-VPCP ngày 21/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ''Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam''; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể: Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh), Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tỉnh đoàn Thanh niên.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên liên quan.

- Lãnh đạo và các phòng, đơn vị liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (do Lãnh đạo Sở phân công).

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp liên quan (do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh mời).

2. Thời gian: 01 buổi sáng thứ Sáu, từ 08 giờ 00, ngày 22/12/2023.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, trụ sở UBND tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương.

21.12. GM hop truc tuyen CP ve phat trien cac nganh cong nghiep VH - Copy.pdf