Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 5)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 5) vào chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Về việc đề xuất điều chỉnh đối tượng, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng, bổ sung phòng học  thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

* Thời gian: Từ 13h30' đến 14h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Khoa học Công nghệ báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024.

* Thời gian: Từ 14h00' đến 14h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo nội dung: Tình hình, tiến độ triển khai, giải ngân vốn các dự án đầu tư công của tỉnh, huyện, xã; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

* Thời gian: Từ 14h30' đến 15h15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Thời gian: Từ 15h15' đến 15h45'.

* Mời dự:

- Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

GM hop UBND tinh thang 12 lan 5.pdf