Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 11, năm 2023 (Lần 10)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 11, năm 2023 (Lần 10) vào sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Thông tin Truyền thông báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 7h30' đến 8h00'.

* Mời dự: Tổng Biên tập Báo Hải Dương.

2. Cục Thuế tỉnh báo cáo nội dung: Về việc xem xét, giải quyết đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài (tại Công văn số 15154/CTHDU-TTKT3 ngày 31/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương).

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h30'.

* Mời dự: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kim Thành; Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài (giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mời).

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo nội dung: Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 1).

* Thời gian: Từ 8h30' đến 9h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

4.1. Về việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 của tỉnh.

4.2. Về việc giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh đối với địa điểm xây dựng trụ sở làm việc mới.

4.3. Về chủ trương lựa chọn vị trí xây dựng bảo tồn hình tượng ống khói Nhà máy Sứ Hải Dương.

* Thời gian: Từ 9h00' đến 10h00'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 4.1);

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh (nội dung 4.2); Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 4.2, 4.3);

- Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (nội dung 4.3, giao UBND thành phố Hải Dương mời).

5. Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo nội dung: Kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà, thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 10h00' đến 10h15'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

6. UBND thành phố Hải Dương báo cáo các nội dung:

6.1. Phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Tứ Minh (vị trí điều chỉnh khu vực Kho xăng K132 và lân cận), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

6.2. Phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương - Lô CQ-11), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

* Thời gian: Từ 10h15' đến 11h00'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh).

7. Sở Công Thương báo cáo nội dung: Báo cáo, đề xuất phương án khắc phục các tồn tại có liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 lần 1).

* Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn; Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương (giao UBND thị xã Kinh Môn mời).

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và QL.18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh).

* Thời gian: Từ 11h30' đến 12h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh.

GM hop UBND tinh thang 11 lan 10.pdf