Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 6)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 12, năm 2023 (Lần 6) vào sáng thứ Năm,ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.


I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBNDtỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, BanPháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương báo cáo nội dung: Về việc tổ chức chương trình “Tết nhân ái" xuân Giáp Thìn 2024.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

2.1. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Vườn Đào, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

2.2. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Đoàn Phú, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện.

2.3. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, huyện KimThành.

* Thời gian: Từ 8h30' đến 10h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng (nội dung 2.1), UBND huyện Thanh Miện (nội dung 2.2), UBND huyện KimThành (nội dung2.3).

3. Sở Thông tin Truyền thông báo cáo nội dung: Vướng mắc trong triển khai mua sắm trang thiết bị giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số4362/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh.

* Thời gian: Từ 10h00' đến 10h30'​

GM hop UBND tinh thang 12 lan 6.pdf