Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự tổng kết lễ hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024

Thực hiện Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 tổ chức họp tổng kết công tác tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai công tác tổ chức Lễ hội mùa Xuân năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban tổ chức.

- Các đồng chí thành viên Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 theo Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các phòng, đơn vị liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (do lãnh đạo Sở phân công).

- Phóng viên các báo, đài: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26/12/2023.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 73 đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương.​​