Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023

Chiều 8/12, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.
​​Năm 2023, các cơ quan tố tụng thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và một số văn bản pháp luật về TGPL tới các điều tra viên, kiểm sát viên, Thẩm phán và cán bộ đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phối hợp thực hiệ​n TGPL trong hoạt động tố tụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm việc treo bảng “Thông tin về trợ giúp pháp lý” tại vị trí thuận lợi và đặt hộp tin kèm mẫu đơn yêu cầu, tờ gấp thông tin về trợ giúp pháp lý tại phòng thường trực hoặc phòng tiếp dân nhằm tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin trợ giúp pháp lý… Hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục được tăng cường, đa dạng về diện người được trợ giúp pháp lý. 

Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023​

Trong năm 2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 499 vụ việc tham gia tố tụng, tăng 143 vụ việc so với năm 2023. Trong đó, trợ giúp viên pháp lý thực hiện 465 vụ việc, luật sư thực hiện trợ giúp 34 vụ việc. Đối tượng được trợ giúp pháp lý là trẻ em, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi; người khuyết tật có khó khăn về tài chính… 

Năm 2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường truyền thông, quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp pháp lý tại các địa phương. Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý và năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ và tốt hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, nhất là công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng… 

Toàn cảnh hội nghị 

Nhân dịp này, Sở tư pháp đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023​.​