Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

​​

Tham dự tại điểm cầu Hải Dương có đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2018 - 2022, các Bộ, ngành, địa phương đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch, đề án, quy hoạch liên quan đến phát triển 12 ngành CNVH gồm: Lĩnh vực điện ảnh; du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; kiến trúc; thiết kế; xuất bản; thời trang; truyền hình và phát thanh; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ. Qua đó, bước đầu tạo cơ sở pháp lý, điều kiện cho đầu tư, phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế phát triển.Giá trị sản xuất của các ngành CNVH Việt Nam giai đoạn 2018-2022 đóng góp ước bình quân đạt hơn 1 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 44 tỷ USD). Bình quân 5 năm tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành CNVH ước đạt 7,2%/năm. Hiện nay Việt Nam có hơn 70 nghìn cơ sở đang hoạt động có liên quan đến các ngành CNVH. Lực lượng lao động thuộc các ngành thu hút khoảng 2,3 triệu lao động, chiếm tỷ trọng 4,42% trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế.


Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ngành CNVH còn gặp phải những khó khăn, hạn chế từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như: chưa có văn bản pháp luật quy định rõ vai trò quản lý nhà nước, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về CNVH. Thiếu các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về thu hút nguồn vốn, phát triển nguồn lực để hỗ trợ, thúc đẩy các ngành CNVH phát triển toàn diện trên cả nước nói chung và ở từng địa phương nói riêng. Nguồn lực đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung phát triển một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có lợi thế, tiềm năng nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chủ lực…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những rào cản cần tập trung tháo gỡ để phát triển các ngành CNVH. Đề xuất nhiều giải pháp, lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là trong cơ chế, chính sách; những sản phẩm, dịch vụ cần tập trung đầu tư để tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao; phát triển thương hiệu quốc gia; giải pháp phát triển nguồn nhân lực…


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức chủ động, phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành CNVH, chú trọng những ngành có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tập trung hoàn thiện, trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành CNVH, trong đó, đề cập nhiệm vụ ban hành Chiến lược phát triển các ngành CNVH trong giai đoạn mới. Các Hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đẩy mạnh kết nối, hợp tác cùng phát triển, tập trung nghiên cứu, sáng tạo những tác phẩm, sản phẩm CNVH, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng. Đặc biệt, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy, đến hành động để đổi mới, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành CNVH Việt Nam sáng tạo, bản sắc, độc đáo chuyên nghiệp, cạnh tranh.