Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Sáng 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà; đại diện các bộ, ngành trung ương.

​Tại điểm cầu tỉnh Hải Dương​, dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.


Hội nghị Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh Chinhphu.vn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2023 của cả nước trên 389 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, ước giải ngân 11 tháng của cả nước khoảng 461 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 65%, cao hơn cùng kỳ gần 7% và số tuyệt đối cao hơn gần 123 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 trên cả nước còn những khó khăn, vướng mắc. Đối với khó khăn, vướng mắc riêng của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu ở việc giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương chi tiết theo dự án thành phần, lĩnh vực, làm hạn chế sự chủ động trong phân bổ, sử dụng nguồn lực để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, trong các nhóm nguyên nhân được chỉ ra, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân chưa đạt kỳ vọng là công tác tổ chức triển khai thực hiện. Trong cùng một mặt bằng pháp luật, cùng điều kiện khó khăn chung về giá nguyên vật liệu tăng co, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân tốt.​
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương​​

​Hải Dương nằm trong danh sách các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình cả nước khi đến nay mới đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt trên 95%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bao quát, chỉ đạo công việc, nhất là trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đưa nhiệm vụ này thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của đất nước hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định 3 động lực tăng trưởng và coi thực hiện giải ngân là một trong 3 động lực tăng trưởng ấy “ưu tiên cho tăng trưởng, tập trung cho giải ngân vốn đầu tư công” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân, làm tốt phần việc của mình, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu còn khó khăn trong khi cả nước đang tìm mọi cách mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản xuất, tiêu dùng, thực hiện đàm phán, vận động mở rộng thị trường với các nước, cùng nhau giải quyết khó khăn giữa hai bên để phục vụ tăng trưởng, tạo việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người đứng đầu các cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước; tăng cường đôn đốc, kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ…