Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh

Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4880/KH-UBND về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12) năm 2023 với chủ đề “Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe”.

​Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh năm 2023 nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân, cộng đồng; chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sự tham gia của chính quyền và xã hội trong việc chủ động, sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các thông điệp, tài liệu truyền thông phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên mạng xã hội và Cổng thông tin điện tử ngành y tế. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; treo pa nô, banner, khẩu hiệu về phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thành - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tuyên truyền kịp thời, chính xác, sâu rộng về tình hình dịch bệnh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính 3 sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống dịch; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, nêu cách làm hay, những kiến thức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả để mọi người dân biết, có ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phổ biến các Thông điệp về hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, SMS.

Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng; phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của các cơ sở giáo dục; cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục cho ngành y tế để phối hợp xử lý. 

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sử dụng thức ăn từ sản phẩm động vật chưa qua nấu chín; cẩn trọng với việc chế biến, sử dụng thịt, sữa, sản phẩm động vật nhằm tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn thực phẩm; hướng dẫn những người làm việc tại cơ sở giết mổ động vật, nhân viên thú y và người có tiếp xúc với động vật, sản phẩm động vật phải áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân, bao gồm việc rửa tay sau khi tiếp xúc với động vật và sản phẩm động vật, mang đồ bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc với động vật và sản phẩm động vật sống, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng thiết bị dụng cụ,...

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. - Tuyên truyền, phổ biến các thông điệp hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, 4 chống dịch bệnh năm 2023 vào các hội nghị, các lớp tập huấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng. - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn treo pa nô, banner, khẩu hiệu về phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm công cộng.

Thời gian triển khai: Từ ngày 25/12 - 31/12/2023.

KH to chuc Huong ung ngay Quoc te phong chong dich benh 27.12 review (1).pdf