Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn các dự án đầu tư công

Sáng 26/12, đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh để nghe các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn các dự án đầu tư công cấp tỉnh, huyện, xã và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Hải Dương là 7.742 tỷ đồng, tăng 1.937 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến ngày 25/12, toàn tỉnh đã giải ngân được 5.035 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65%, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ kệ giải ngân của tỉnh đạt 81,2%. Ước giải ngân cả năm 2023, tỉnh giải ngân được khoảng 6.730 tỷ đồng, đạt 87%, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 109,7%.


Đồng chí Lê Hồng Diên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương đã tích cực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, gấp rút thi công các công trình, dự án nhằm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những mục tiêu đã đạt được, vẫn còn tồn tại những vướng mắc nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của một số dự án.


Đồng chí Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương phát biểu tại cuộc họp

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nguồn vốn đã cấp và khả năng sử dụng vốn thực tế, thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Cậm nhất ngày 27/12, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và tham mưu phương án xử lý.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đối với một số dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực gấp rút triển khai phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sớm thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương cần thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân ở mức cao nhất, nếu dân không đồng thuận thì xem xét đến phương án cưỡng chế.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh các dự án, công trình năm tới chủ yếu phục vụ phát triển văn hóa, y tế, giáo dục. Do đó, các ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chuẩn bị các bước đầu tư phù hợp, đồng bộ, tránh điều chỉnh dự án nhiều lần. Đây là cơ sở để giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thuận lợi, hiệu quả.