Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công

Chiều 18/12, đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương.

​​

Theo đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng 03 dự án đầu tư công gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu cậy mới và đường 33m kéo dài nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương, huyện Cẩm Giàng; Dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng; Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương quyết liệt giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh: Thời gian không còn nhiều, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải ngân đảm bảo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện giải phóng giải phóng mặt bằng, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ quy định pháp luật về triển khai thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về Luật Đất đai. Trong đó, phải luôn tôn trọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân ở mức cao nhất nhưng phải tuân thủ pháp luật. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Trong trường hợp người dân không chấp hành cần xem xét tới phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án phải giải phóng mặt bằng xong trước ngày 31/12.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra ​thực tế tại dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Các dự án phải lấy tiến độ và chất lượng làm tiêu chí. Riêng dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán phải cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên Đán. Đối với vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị mới phía tây Tứ Minh phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đường Vũ Công Đán, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Hải Dương xác minh thận trọng về nguồn gốc đất, nghiên cứu phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từng trường hợp theo hướng tạo điều kiện cho tái định cư nhưng phải tuân thủ đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý: Trong thời gian diễn ra Lễ Công bố quy hoạch tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 12 tới, thành phố phải tạm dừng thi công ở khu vực đường Trường Chinh, đường Võ Nguyên Giáp bảo đảm cảnh quan đô thị và an toàn giao thông.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra thực tế tại dự án  đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1)

Cũng trong buổi chiều, Đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai, công tác nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, kiểm tra hạ tầng kỹ thuật dự án, cần quan tâm tới phòng cháy chữa cháy, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh công tác nghiệm thu dự án trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư đủ điều kiện chuyển nhượng sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.