Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật

Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Theo đó, để ngăn chặn triệt để tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung sản phẩm trong dịp cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyêṇ , thị xã, thành phố triển khai lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh động vật để giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.  Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của pháp luật về thú y, sự chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh (tại các Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật; các văn bản đã ban hành) và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiêp̣ và Phá t triển nông thôn  cần tập trung triển khai, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở chăn nuôi trang trại xây dựng thành công các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật để phát triển chăn nuôi bền vững, phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu; công tác tiêm phòng các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh động vật, chủ động chỉ đạo, tham mưu và tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh theo quy định pháp luật; phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. - Phối hợp với Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng các bản tin tuyên truyền về tác hại của việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm động vật sản xuất trong tỉnh, nhất là các sản phẩm thịt lợn và việc sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các biện pháp  nhằm ngăn chặn việc vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đồng thời kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, hạ giá thành chăn nuôi, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm động vật sản xuất trên địa bàn tỉnh.

CHI THI NGAN CHAN VAN CHUYEN DONG VAT TRAI PHEP.pdf