Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 19/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và giải quyết khó khăn, vướng mắc về tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp.

​​

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 7.511 tỷ đồng. Đến ngày 15/12, toàn tỉnh đã giải ngân được 4.327 tỷ đồng, đạt 57,6%. So với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 5.804,6 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 69,6%. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý đã giải ngân 2.043 tỷ đồng, đạt 49,8%; vốn cấp huyện, xã đã giải ngân 2.281 tỷ đồng, đạt tỷ kệ 68%.


Đồng chí Nguyễn Hải Châu - Phó Giám đốc Sở Kế hoachj và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh, xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là công việc quan trọng, cấp bách, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã quyết liệt đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kết quả đến nay có một số chủ đầu tư đã nỗ lực cố gắng, có tỷ lệ giải ngân cao. Tuy nhiên để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt và vượt kế hoạch giao, đồng chí  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kịp thời, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý: Việc thi công vừa phải bảo đảm tiến độ vừa đảm bảo chất lượng dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, theo dõi, cập nhật tình hình giải ngân, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo ngày. Các Sở: Xây dựng, Tài chính phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng sát với thị trường, nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu chủ động vật liệu thi công.


Toàn cảnh cuộc họp

Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh xác định khả năng tiêu thụ vốn đối với từng dự án cụ thể, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phương án chuyển nguồn phù hợp nếu cần thiết. Các đơn vị: Kho bạc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh và UBND cấp huyện thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ triển khai thi công, giải ngân, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc để khẩn trương tháo gỡ.

Đối với những dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa phương khẩn trương thẩm định trích đo, trích lục, nghiên cứu xây dựng phương án định giá đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình và đúng pháp luật. Các địa phương triển khai giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, tăng cường tuyên truyền, vận động, bảo đảm lợi ích của người dân ở mức cao nhất theo quy định. Chỉ xem xét phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng khi thực hiện đầy đủ quy trình mà người dân vẫn không đồng thuận.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận tại cuộc họp

Về các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ triển khai trong năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đây là vấn đề then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Các dự án mới phần lớn thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục nên các ngành phụ trách quản lý nhà nước phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai, tránh tình trạng đầu tư không đồng bộ.