Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức.

Thời gian lấy ý kiến: đến ngày 20 /10/2023.

Địa chỉ nhận góp ý: Sở Tài chính Hải Dương, số 13, Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Du thao NQ-BHYT.doc

Du thao TTr quy dinh BHYT 77-80 va khuyet tat.doc