Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự, chỉ đạo hội nghị và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư cấp ủy cơ sở, báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hoá Xứ Đông

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả 12 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố và 36 điểm cầu cấp cơ sở với tổng số gần 8.800 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, đồng thời liên hệ thực tiễn, gắn với tình hình cụ thể tại tỉnh Hải Dương. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 15-5 đến ngày 17-5-2023 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; Một số vấn đề quan trọng khác.


Các đại biểu tham dự hội nghị nghe Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá: từ sau Đại hội XIII đến nay, tình hình dịch bệnh COVID -19, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế- xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.​


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu cuốn sách của  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc 6 nhóm kết quả, 6 nhóm hạn chế, yếu kém gắn với nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện đúng bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ đã được chỉ ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, đối chiếu với kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ còn lại trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được, kiên quyết chỉ ra cụ thể hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhất là việc lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, xây dựng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp với tinh thần thẳng thắn, phê bình và tự phê bình cao, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp đúng cho thời gian còn lại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Tập trung giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.


Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định: Cuốn sách đã hệ thống hóa giúp chúng ta có nhận thức chung về tham nhũng, tiêu cực, tác hại, vị trí, vai trò, tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, phạm vi, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, không thể làm một lần là xong, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau hội nghị này, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu kỹ 4 kết quả nổi bật, 08 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua. Quán triệt và thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản đã, đang và sẽ được ban hành nhằm hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám ”, “không muốn ”, “không cần ” tham nhũng, tiêu cực. 05 vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trực tiếp nhất mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.