Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đăng tải công khai Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023. Cụ thể như sau:

​​1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính

2. Tên các gói thầu mua sắm cần tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Cung ứng máy tính để bàn (Có phụ lục bảng kê chi tiết kèm theo)

- Gói thầu số 2: Cung ứng điều hòa nhiệt độ (Có phụ lục bảng kê chi tiết kèm theo)

- Gói thầu số 1: Cung ứng bàn ghế lớp học (Có phụ lục bảng kê chi tiết kèm theo)

3. Mục đích tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Thẩm định E-HSMT và quy trình đánh giá E-HDMT để trình Chủ đầu tư phê duyể E-HSMT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo E-HSMT và quy trình đánh giá E-HSMT tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4. Thời điểm tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2023

5. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tư vấn được lựa chọn phải đủ điều kiện hoạt động tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ năng lực gồm có:

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu đề nghị nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 23/02/2023. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính sẽ ưu tiên lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện hoạt động và nộp hồ sơ với thời gian sớm nhất để triển khai thương thảo ký kết hợp đồng. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính (Số 40, Xuân Đài, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương)

HSMT.pdf