Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

  • Tổ chức thông tin tuyên tuyền về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản (theo Thông báo gửi kèm);
  • Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai dán toàn văn thông báo tại bảng tin của trụ sở Ủy ban nhân dân. Đồng thời đăng, đọc toàn văn thông báo trên hệ thống phát thanh của thôn, xã để đông đảo người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và người lao động biết để đăng ký dự tuyển;
  • Tư vấn, giải đáp cho người lao động các nội dung liên quan  đến chương trình.

(Thông tin về Chương trình được đăng tải trên Website của Trung tâm lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Soldtbxh.haiduong.gov.vn)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 0220.3850534) để được giải đáp kịp thời.​

Thong bao tuyen thuc tap sinh ho ly di thuc tap tai Nhat Ban.pdf