Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo bổ sung đối tượng đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2023

Sở Lao động -Thương binh và xã hội vừa thông báo cho người lao động nắm được nội dung về việc bổ sung đối tượng đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2023​.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; các đơn vị có liên quan; UBND ​​các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

  • Thông báo để người lao động nắm được nội dung về việc bổ sung đối tượng dự thi tiếng Hàn năm 2023 theo Chương trình EPS như sau: “Đối tượng được xem xét: người lao động có tổng thời gian cư trú tại Hàn Quốc theo diện visa E9/E10 trên 05 năm do không thể về nước vì ảnh hướng của dịch Covid-10 và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian gia hạn cư trú"
  • Tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2023 theo nội dung tại Công văn số 743/SLĐTBXH-GDNN  ngày 10/3/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 0220.3850.534 hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm – Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, điện thoại:0220.3898.035) để được hướng dẫn.


Bo sung doi tuong du thi tieng Han.pdf