Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương chi 1,6 tỷ đồng hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định chi 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện 6 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 335 triệu đồng kinh phí mua phân bón, hơn 50 triệu đồng mua giống, số tiền còn lại hỗ trợ mua bao bì, nhãn mác sản phẩm. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông, lâm nghiệp và phòng chống lụt bão năm 2023.
Có 3 kế hoạch hỗ trợ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm ở thị xã Kinh Môn gồm: bột sắn dây của Hợp tác xã Nông sản sạch Thành Nhàn; cam Thất Hùng của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ nông sản sạch Thất Hùng và tiêu thụ thanh long Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng. Các kế hoạch liên kết còn lại được hỗ trợ gồm tiêu thụ vải Thanh Hà ở Công ty CP Ameii Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương; gạo bãi rươi (Tứ Kỳ) của Công ty CP Nông nghiệp Thế hệ mới và nếp cái hoa vàng Văn An (Chí Linh) của Hợp tác xã Nông nghiệp phường Văn An.