Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

TP Hải Dương giảm 116 tỷ đồng của Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán

TP Hải Dương sẽ giảm 116 tỷ đồng của Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán. Đây là một trong những nội dung được HĐND TP Hải Dương khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ngày 26 và 27.7.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hải Dương khoá XXII
Các đại biểu nhất trí điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối TP Hải Dương với các vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Theo đó, dự án giảm tổng mức đầu tư từ 1.158 tỷ đồng xuống còn 1.042 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng. Quy mô đầu tư thay đổi khi điểu chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng từ 2 lớp còn 1 lớp, vẫn bảo đảm mặt đường rộng 33 m, không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các lô liền kề, thương mại thuộc lớp 2. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2025, gia hạn thêm 2 năm so với chủ trương ban đầu. 


Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này để phù hợp với thực tế, tiến độ thực hiện, bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân trong bồi thường giải phóng mặt bằng và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án.