Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Xin ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương. Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 20/2015/QĐ- UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 209 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định (có dự thảo Quyết định kèm theo).

Thời hạn lấy ý kiến: đến ngày 14/12/2023.

​Xem chi tiết tại file đính kèm:

11-2023 Du QD UBND.pdf