Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

{Đồ họa} Ngày Quốc tế Rừng 21/3: “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”

Từ năm 2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã chọn ngày 21/3 hằng năm là Ngày Quốc tế Rừng để tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tất cả các loại rừng.

Đổi mới và công nghệ đã cách mạng hóa việc giám sát rừng, cho phép các quốc gia theo dõi và báo cáo về rừng của mình hiệu quả hơn. Do đó năm 2024, LHQ đã lấy chủ đề của Ngày Quốc tế Rừng là “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”.