Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cẩm Giàng: Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Chiều ngày 21/1, Đồng chí Nguyễn Văn Công - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện chủ trì cuộc họp triên khai công tác giải phóng mặt bằng đến các hộ gia đình có đất thu hồi thuộc phạm vi thực hiện dự án Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An, xã Cao An. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện.

Các hộ gia đình nhất trí, ủng hộ chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án 

Dự án Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An, xã Cao An giai đoạn 2 có tổng diện tích thực hiện dự án (đợt 2) theo trích lục là 10.447 m2. Trong đó đất trồng lúa nước 9.236 m2, đất bằng trồng cây hàng năm 100 m2, đất giao thông 1.034 m2, đất thủy lợi 77 m2 ảnh hưởng đến 27 hộ gia đình, cá nhân và đất công ích, đất công cộng của UBND xã Cao An.

Tại cuộc họp, các hộ gia đình đã được Ban giải phóng mặt bằng huyện triển khai văn bản về chủ trương thu hồi đất, công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, tiềm năng lợi ích khi triển khai dự án. Các hộ gia đình hoàn toàn nhất trí, ủng hộ chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An, xã Cao An.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện khẳng định trình tự, thủ tục thu hồi đất, công tác kiểm đếm đo đạc, mức giá bồi thường được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định của Nhà nước và mong muốn các hộ dân đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất, nhanh chóng thực hiện kê khai đất đai, tài sản bị ảnh hưởng, sớm bán giao mặt bằng để dự án và triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.