Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

7 quan điểm chính định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Hải Dương là phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm củng cố quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông với phát triển kinh tế; trong đó văn hóa con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, động lực để phát triển tỉnh Hải Dương. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên các quan điểm sau:

​​​