Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ Hội Xuân 2024

Qua đó tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn , bảo vệ sức khỏe.
​​Thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ Hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường lấy mẫu kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với nhóm sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và mùa Lễ hội như giỏ, chả, xúc xích, lạp xường; các sản phẩm gia vị, các loại hạt… nhằm ngăn chặn kịp thời sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Đoàn giám sát​ thực hiện test nhanh mẫu giò, ch

Hoạt động giám sát được phối hợp với phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện test nhanh hóa chất cấm (hàn the) các sản phẩm chế biến từ thịt; lấy mẫu gửi đơn vị phân tích nguy cơ không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đang được kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Qua đó tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn.
Đến nay, Đoàn giám sát đã thực hiện test nhanh 30 mẫu giò, chả, xúc xích, lạp xường, giăm bông… an toàn với hàn The; lấy được 36 mẫu thực phẩm các loại trên địa bàn các huyện Nam Sách, Thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh, TP Hải Dương... gửi đơn vị kiểm nghiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát đến hết 20/3 đối với các sản phẩm kinh doanh, buôn bán phục vụ Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội xuân 2024./.