Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.
​​​​Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và người lao động trong ngành Công thương đối với công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được phát động nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến về ý thức cũng như hành động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo an toàn cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn. 
Thời gian triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01- 31/5/2024.