Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 ngành Thanh tra

Thực hiện Công văn số 1420/TTCP-VP ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 ngành Thanh tra. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
 1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút, ngày 11/7/2024 (thứ Năm).
2. Hình thức tham dự Hội nghị: Trực tuyến. 
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
4. Thành phần 
- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 - Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; -
 Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; 
- Chánh Thanh tra các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Xây dựng. - Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố;
- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.​