Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Chiều 19/1, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hop19124-dcHung.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm vừa qua, so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra từ đầu năm. Từ đó, phân tích làm rõ những nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục có tác động tích cực, góp phần phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tạo chuyển biến rộng khắp, gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỉnh đã ban hành một loạt các chính sách an sinh xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế vươn lên. Đồng thời có chính sách tháo gỡ khó khăn cho một số lĩnh vực, quan tâm đến các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng được tổ chức bài bản, quy mô, nội dung sâu sắc, được nhân dân đón nhận và để lại ấn tượng tốt đẹp góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh Hải Dương đối với các địa phương khác trong cả nước…

Hop19124-dcTrung.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong lĩnh vực, phát triển du lịch, năm qua, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, phối hợp đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch, tạo sự bứt phá trong du lịch của tỉnh. Toàn tỉnh ước đón và phục vụ trên 1,8 triệu lượt khách, tăng 46,3% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch ước đạt 861,35 tỷ tăng 46,6% so với năm 2022. Tỉnh từng bước hình thành và đầu tư sản phẩm du lịch đặc thù, được du khách đón nhận và đáp ứng tính cạnh tranh của thị trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Từng bước xây dựng hình ảnh văn hóa của con người xứ Đông phát triển toàn diện với tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên. Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Hop19124-dcHuyen.jpg

​Thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến về giải pháp cần triển khai trong năm 2024

Các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cơ sở đến cấp tỉnh đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động tại các thiết chế đó nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt thiết chế văn hóa tại các khu vực tập trung nhà trọ công nhân lao động. Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Tiếp tục quan tâm phát huy giá trị đạo đức lối sống trong gia đình hiện nay, tránh làm mai một văn hoá truyền thống trong mỗi gia đình. Đồng thời, không để thế lực thù địch lợi dụng văn hoá ngoại lai làm tha hoá đạo đức lối sống của một bộ phận tầng lớp thanh niên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở nghiên cứu nhiệm vụ được phân công đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển phong trào gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, xem xét.

Hop19124-dcHanh.jpg

Thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến tại hội nghị

Đối với công tác phát triển du lịch, để đạt được mục tiêu 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu khoảng 1.205 tỷ đồng trong năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương quan tâm đến việc phát triển du lịch theo Đề án “Du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã được phê duyệt.

Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp rà soát, đánh giá và tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của Hải Dương, đặc biệt về phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn và xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư du lịch, cho phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Làm tốt công tác kết nối du lịch giữa các địa phương, tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch để triển khai các văn bản thỏa thuận đã ký kết hợp tác du lịch giữa Hải Dương với các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai...Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi với các tỉnh Viêng Chăn (Lào), thành phố Suwon (Hàn Quốc), Kagoshima (Nhật Bản) và một số tỉnh thành phố của Trung Quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến trên các phương tiện truyền thông, trên môi trường và các nền tảng số. Kiện toàn Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch để đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Du lịch tỉnh trong quản lý, liên kết, thúc đẩy và phát huy hiệu quả  các hoạt động du lịch…​