Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Từ ngày 1/6, thực hiện quy định mới đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C.


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT) như sau:

Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C

Kiểm tra, xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ đào tạo: 

+ Kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; nghiệp vụ vận tải; đạo đức, văn hoá giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và mô phỏng các tình huống giao thông;

+ Kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;

+ Xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người học đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên.

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

​SỐ TT​ ​ ​ ​NỘI DUNG ​ ​ ​ĐƠN VỊ TÍNH ​ ​​​HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE ​ ​ ​
Hạng B1 Hạng B2 Hạng C
Học xe số tự độngHọc xe số cơ khí
I. Đào tạo Lý thuyếtgiờ136136168168
1Pháp luật giao thông đường bộgiờ90909090
2Cấu tạo và sửa chữa thông thườnggiờ881818
3Nghiệp vụ vận tảigiờ--1616
4Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04 giờ)giờ14142020
5Kỹ thuật lái xegiờ20202020
6Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thônggiờ4444
II. Đào tạo thực hành

giờ68848494
1Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viêngiờ41414143
2Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viêngiờ24404048
3Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viêngiờ3333
4Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viênkm1000110011001100
Trong đó​
Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viênkm290290290275
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viênkm710810810825
III. Tổng thời gian đào tạogiờ204220252262

Số học viên trên một xe tập lái hạng B1, B2 không quá 05 học viên

Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ; để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đảm bảo đạt được mục tiêu: hạng B1 chương trình đào tạo thường xuyên và đối với hạng B2, hạng C là trình độ sơ cấp;

Số học viên được quy định trên một xe tập lái: hạng B1, B2 không quá 05 học viên và hạng C không quá 08 học viên.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ 1/6/2023.