Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành tích cực đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt

Thời gian qua, BHXH huyện Kim Thành tăng cường phối hợp với Tổ Đề án 06 các xã, thị trấn và các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, triển khai hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện.

Theo đó, tính đến ngày 08/6/2024, tổng số người đã nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng là 2646/5092, đạt tỷ lệ 51,96%, với tổng số tiền là hơn 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các địa phương vận động để người thụ hưởng đăng ký và chuyển ngay hồ sơ về cơ quan BHXH huyện để nhập dữ liệu; Thông tin người hưởng bổ sung, xác minh sẽ được Công an xã, thị trấn cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ để tổng hợp tại hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục C06 chuyển dữ liệu đã được chuẩn hóa, làm sạch cho BHXH Việt Nam và cập nhật thông tin tài khoản tiền gửi của từng người hưởng đã được chuẩn hóa dữ liệu vào phần mềm VNeID. Sau khi dữ liệu hai bên đã được chuẩn hóa, làm sạch, giai đoạn tiếp theo, các dữ liệu của người hưởng phát sinh mới, hoặc tình trạng người hiện hưởng sẽ được kết nối, cập nhật định kỳ qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội. Đồng thời, phản ánh kịp thời về cơ quan BHXH huyện những trường hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt là những trường hợp ủy quyền, lĩnh thay, một người lĩnh thay cho nhiều người.


Có thể nói, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản góp phần vào thực hiện công tác chuyển đổi số với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả các chế độ BHXH kịp thời, nhanh chóng, minh bạch, công khai; nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng chế độ BHXH và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.