Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bế mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 5/7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung và bế mạc.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại  hội nghị

Phát tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Cùng với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, rất đáng phấn khởi trong 6 tháng đầu năm 2024, Hải Dương vẫn còn một số hạn chế nhất định. Phần lớn nguyên nhân các hạn chế do khách quan nhưng vẫn còn một số hạn chế do nguyên nhân chủ quan cần được khắc phục, nhất là tình trạng một số cơ quan, cán bộ, công chức ngại, sợ trách nhiệm, không dám giải quyết, tham mưu, quyết định các công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, phấn đấu trong tháng 7/2024...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các điểm nổi cộm, phức tạp, khiếu kiện đông người. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó tập trung rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách không còn phù hợp với thực tế để tham mưu sửa đổi, bổ sung. Kịp thời ban hành chính sách theo quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh, nhất là các chính sách trong lĩnh vực an sinh, xã hội, giáo dục, y tế; giải quyết những vấn đề đã được chỉ đạo trên cơ sở kết quả các cuộc đối thoại của Thường trực Tỉnh uỷ với các ngành.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến, hoàn thiện và kịp thời tham mưu ban hành các văn bản. Các cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy về chuẩn bị đại hội.

Đồng chí Bí thư Tinh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền... Các cấp ủy, chính quyền, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng cả hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần cố gắng, quyết tâm, tiếp tục đà phát triển thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.