Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống chuột, góp phần bảo vệ sản xuất trồng trọt an toàn và giảm chi phí sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch diệt chuột hàng năm để bảo vệ sản xuất với các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình canh tác, đặc điểm địa hình, kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức, phát động phong trào diệt chuột; tổ chức các tổ, nhóm diệt chuột cộng đồng theo các đợt “diệt chuột tập trung" vào thời gian chuột chưa sinh sản, trước và sau các vụ sản xuất hoặc trong các đợt lũ khi chuột còn đang co cụm.

Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện tổ chức các tổ, nhóm diệt chuột, nhất là ở cấp xã, hợp tác xã, thôn bản; phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn các biện pháp diệt chuột cho các tổ, nhóm diệt chuột cộng đồng; chỉ đạo, hỗ trợ các xã, hợp tác xã và các tổ, nhóm diệt chuột cộng đồng thực hiện; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung, thuốc diệt chuột nói riêng ở địa phương; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền về các đợt diệt chuột; hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả và cảnh báo các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. - Bố trí kinh phí để các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện tổ chức, thực hiện công tác diệt chuột hiệu quả; khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tốt.

Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cơ quan phụ trách công tác Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên điều tra nắm chắc diễn biến, phân bố và dự báo khả năng phát sinh gây hại của chuột và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với UBND tỉnh về kế hoạch, phương án tổ chức diệt chuột cộng đồng hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tốt các đợt diệt chuột tập trung, đồng loạt; Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn và hiệu quả để các địa phương thực hiện; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký các loại thuốc diệt chuột sinh học, an toàn, hiệu quả để đưa vào sử dụng phòng chống chuột.

Cục Trồng trọt Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc sản xuất, chăm sóc cây trồng kết hợp với công tác phòng, chống chuột (tổ chức sản xuất quy mô lớn để thuận lợi áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật, chỉ đạo gieo cấy tập trung, đồng loạt và bố trí bẫy cây trồng, ...).

Trung tâm Khuyến nông quốc gia Thông tin tuyên truyền các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất; chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông các tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống chuột hiệu quả.

​​2024.3.12 - Chi thi phong chong Chuot.pdf