Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Cẩm Giàng công bố chỉ số cải cách hành chính

Vừa qua, huyện Cẩm Giàng tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các xã, thị trấn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết trao giấy khen cho 3 cá nhân 

​Trong năm 2023 việc triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC các xã, thị trấn cơ bản theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về kiểm điểm tồn tại hạn chế trong năm 2022. Người đứng đầu một số xã, thị trấn đã vào cuộc quyết liệt đối với công tác CCHC ngay từ đầu năm, ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC và tăng cường triển khai nhiều biện pháp tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao, không có hồ sơ trễ hạn...​

Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2023 huyện Cẩm Giàng có 14 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, so với năm 2022 tăng 7 đơn vị hoàn thành tốt hiệm vụ, giảm 7 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Với 89,769 điểm xã Cao An năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu về chỉ số CCHC, xã Đức Chính đứng thứ 2 với 89,644 điểm bằng thứ hạng năm 2022, xã Cẩm Văn đứng cuối cùng với 81,514 điểm... Một số xã, thị trấn có thứ hạng tăng cao so với năm 2022 như Tân Trường tăng 8 bậc từ hoàn thành nhiệm vụ lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thị trấn Lai Cách tăng 5 bậc lên vị trí thứ 3...
 
Lãnh đạo các xã, thị trấn ký giao ước thi đua cải cách hành chính năm 2024 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể là UBND xã Cao An, thị trấn Lai Cách và Bộ phận một của của huyện; cùng 3 cá nhân là Chủ tịch UBND xã Cao An, thị trấn Lai Cách và Trưởng Bộ phận một của của huyện.​