Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho các dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 172 triệu đô la Mỹ

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024,  Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho các dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 172 triệu đô la Mỹ

​Trong đó, cấp mới 26 dự án với tổng vốn đầu tư 129 triệu đô la Mỹ; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 13 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 43 triệu đô la Mỹ.  Cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho các dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.365,8 tỷ đồng, trong đó, cấp mới 08 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2.088,2 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 277,6 tỷ đồng. 

Như vậy, tính đến nay, ​​các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 394 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 311 dự án FDI đến từ 23 quốc gia và vùng, lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ và 83 dự án DDI với tổng vốn 8 đầu tư đăng ký khoảng 14.410 tỷ đồng.