Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trường liên cấp Hưng Phát tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần đầu tư phát triển cộng đồng Hưng Phát

Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3036/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trường liên cấp Hưng Phát tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần đầu tư phát triển cộng đồng Hưng Phát.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

T12 - Quyet dinh phe duyet ket qua tham dinh DTM Truong lien cap Hung Phat.pdf