Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở sơ chế hàng nông sản, dịch vụ ăn uống, lưu trú và cho thuê nhà xưởng tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn

Ngày 21/03/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 454 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở sơ chế hàng nông sản, dịch vụ ăn uống, lưu trú và cho thuê nhà xưởng tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Đại Phúc.