Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất và dịch vụ vận tải hàng hóa tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành

Ngày 22/06/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1119/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngcủa dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất và dịch vụ vận tải hàng hóa tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH thương mại Phương Nam.