Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và Giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền

Ngày 11/09/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và Giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương.