Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH VSIP Hải Dương

Ngày 05/03/2024, UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH VSIP Hải Dương, địa chỉ tại Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Lương Điền và xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền với các nội dung sau: