Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chăm lo cho trẻ em dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Nhằm tạo điều kiện, đảm bảo mọi trẻ em trong toàn tỉnh được vui đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, Sở Lao động - TB và XH vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm;

Quan tâm bố trí kính phí, vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, ưu tiên thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày. 

Tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý đối với việc tổ chức các hoạt động, dịch vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em đảm bảo an toàn, phù hợp, lành mạnh. Tùy điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động vui Tết thu hút trẻ em tham gia, tạo không khí vui tươi, định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tính sáng tạo của trẻ em; sử dụng đồ chơi đảm bảo an toàn, phù hợp, không sử dụng đồ chơi kém chất lượng, nguy hiểm, chứa chất độc hại. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ trẻ em đảm bảo môi trường sống an toàn; phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại, gây tổn hại khác cho trẻ em; phân công cán bộ thường trực, theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước, trong và sau Tết. 

Sở Lao động -TB và XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không để trẻ em của địa phương mình đi lang thang hoặc cùng gia đình đi lang thang xin ăn trên địa bàn hoặc tại các điểm vui chơi, giải trí, du lịch tâm linh... ​