Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Sở Y tế  vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành y tế; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động. Kiện toàn đội ngũ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung vào tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.​

​Tăng cường cải thiện điều kiện lao động, tiến hành tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động của đơn vị. Quan tâm khám trước khi bố trí, luân chuyển công việc đến các bộ phận, khoa, phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp để theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp đồng thời làm cơ sở giải quyết chế độ cho người lao động. Quan trắc môi trường lao động nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh nghề nghiệp, có giải pháp khắc phục kịp thời để cải thiện điều kiện lao động đồng thời làm cơ sở giải quyết chế độ cho người lao động. Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, quan tâm đến các bệnh nghề nghiệp nhân viên ngành y tế hay gặp: bệnh phóng xạ nghề nghiệp (phòng XQ); bệnh lao nghề nghiệp; bệnh viêm gan vi rut B nghề nghiệp; bệnh nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp… Thống kê, báo cáo kịp thời những trường hợp tai nạn lao động, tai nạn giao thông trong khi làm việc kể cả những trường hợp tham gia giao thông giữa nơi làm việc và nơi cư trú, làm cơ sở để các cơ quan chức năng giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động.
 
Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế yêu cầu tổ chức tự kiểm tra môi trường lao động, tình trạng an toàn vệ sinh của máy móc, thiết bị, nhà xưởng , rà soát phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn, xây dựng kế hoạch phòng ngừa tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện làm việc đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.