Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa ký văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu  Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tập trung vào các nội dung được nêu tại Công văn số 15016/BGTVT-TTr ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các chế tài xử lý vi phạm có liên quan đến các đơn vị, lái xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng cấp huyện, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

05.01.2023 giao SGTVT 15016_BGTVT-TTr.pdf

15016_BGTVT-TTr.pdf