Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2023 giảm 0,23%

Theo báo cáo giá thị trường của các huyện, thị xã, thành phố, cho thấy Giá cả thị trường hàng hóa và dịch vụ tháng 12/2023 tại Hải Dương là cơ bản ổn định và không có biến động bất thường.

​​​

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2023 là 99,77%, giảm 0,23% so với tháng 11/2023, tăng 5,63% so với cùng tháng năm 2022. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 06 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, nhóm giáo dục giữ giá ổn định và 04 nhóm hàng tăng giá nhẹ so với tháng trước là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép (0,07%); Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD (0,64%); Nhóm thuốc và dịch vụ y tế (0,06%); Nhóm hàng hoá và dịch vụ khác (0,13%) . Giá vàng tháng này có biến động tăng, tăng 3,60% so với tháng trước; khác với giá Vàng, giá Đô la Mỹ tháng này có biến động giảm, ở mức 0,44% so với tháng trước. Đây là những yếu tố biến động chính tác động đến tình hình giá cả thị trường chung và chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12/2023.