Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 của Hải Dương tăng 15,1%

Theo Cục thống kê Hải Dương, sản xuất công nghiệp tháng 4 của tỉnh tăng 15,1%. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.
Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn, tăng cao, tác động nhiều đến chỉ số chung của toàn ngành như: Sản xuất thiết bị điện tăng 42,1%, sản xuất và phân phối điện, sản lượng tăng 21,2%, sản xuất xe có động cơ tăng 15,0%, sản xuất các sản phẩm điện tử tăng 9,5%, may mặc tăng 15,7%, sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 12,7%... Bên cạnh đó cũng có một số ngành gặp khó khăn về thị trường nên tốc độ tăng trưởng còn thấp, sản lượng sản xuất so với cùng kỳ chưa cao và giảm như: Sản xuất kim loại tăng 7,3%, sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 7,0%...