Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT& tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai &Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, đơn vị có liên quan:
​​Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng, tránh các hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả (nếu có).

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường thời lượng phát tin, bài thường xuyên về diễn biến mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh để các cơ quan, chính quyền và người dân biết, chủ động phòng, tránh; phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã để chủ động trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo đúng quy định.