Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024) (Thay thế Chương trình số 08/CTr-VP, ngày 26/02/2024 của Văn phòng UBNDtỉnh)

Chương trình công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024) (Thay thế Chương trình số 08/CTr-VP, ngày 26/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh), cụ thể như sau:
​​
Thứ, ngày Buổi
Đ/c Triệu Thế Hùng
Chủ tịch

Đ/c Lưu Văn Bản

Phó Chủ tịch Thường trực

Đ/c Trần Văn Quân
 Phó Chủ tịch
Đ/c Nguyễn Minh Hùng Phó Chủ tịch  

Thứ 2

Ngày 26/02

Sáng

- 7h30: Dự khai mạc giải việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa"

- 8h: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc

Họp chuyên đề giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực phụ tráchLàm việc tại cơ quan

- 7h30: Dự khai mạc giải việt dã “Hành trình kết nối di sản văn hóa"

- 8h: Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc 

ChiềuHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnhHọp UBND tỉnh

- Họp UBND tỉnh

- Thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế nhân ngày thầy thuốc VN.

- Làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc

Thứ 3 

Ngày 27/02​

SángDự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyDự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyDự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủyThăm, chúc mừng một số cơ sở y tế nhân ngày thầy thuốc VN
ChiềuĐi công tácĐi công tácHọp tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Chí Linh

- Đi cơ sở kiểm tra hoạt động Lễ hội

- Trao đổi, kết nối phát triển du lịch với Đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc

Thứ 4 

Ngày 28/02


Đi công tác
Đi công tác

Họp tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Kim Thành ​Làm việc tại cơ quan​

Thứ 5 Ngày 29/02​

SángDự Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnhHọp chuyên đề giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách
Họp tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị xã Kinh Môn​
Dự Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh
ChiềuHọp Thường trực Tỉnh uỷLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 6 

Ngày 01/03

​​
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Chủ nhật 

Ngày 03/03​

  

Sáng

    

 Dự Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả

  

 

     

 

     

Dự Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả

 

 

 Chuong trinh LV tu 26.02.2024_thay the.pdf