Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024

Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/4/3024 đến ngày 28/4/2024


Thứ, ngày Buổi Đ/c Triệu Thế Hùng Chủ tịch

Đ/c Lưu Văn Bản

Phó Chủ tịch Thường trực

Đ/c Trần Văn Quân Phó Chủ tịchĐ/c Nguyễn Minh Hùng Phó Chủ tịch
Thứ 2
Ngày
22/4​
Sáng

Đi công tác ở nước ngoài

Họp UBND tỉnh

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
ChiềuLàm việc tại cơ quan

​Thứ 3 

Ngày 23/4

Sáng

Đi công tác ở nước ngoài


Làm việc tại cơ quan

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

Đi công tác tại tỉnh Điện Biên

Chiều

Dự họp trực tuyến giao ban định kỳ về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Đi công tác cơ sở

​Thứ 4 

Ngày 24/4

Sáng

Đi cô​ng tác ở nước ngoài

Dự HN tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

Dự Lễ phát động tháng công nhâ​n và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

ChiềuDự Kỳ họp 21 HĐND tỉnh khoá XVIIDự Kỳ họp 21 HĐND tỉnh khoá XVII
Thứ 5
Ngày
25/4
Sáng

​Đi cô​ng tác ở nước ngoài

Họp UBND tỉnh

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

Họp UBND tỉnh
ChiềuDự HN BTV Tỉnh ủyLàm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày
26/4
Sáng

Đi công tác ở nước ngoài

Đi công tác cơ sở

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

Đi công tác cơ sở
ChiềuLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Thứ 7
 Ngày
27/4
 

Đi công tác ở nước ngoài

 
 

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

 
 
Chủ Nhật
Ngày
28/4

 
 
 
 

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng

 
 

Chuong trinh LV tu 22.4.2024.pdf